Üdvözöljük önt honlapunkon!

 

Kedves Barátunk !

 

Szeretettel meghívunk és várunk a  Hidaiak Baráti Köre találkozójára, melyet ez évben a hetedik alkalommal rendezünk és tartunk, mégpedig                   

 

2017. szeptember 23-án ( szombaton )

a Faluházban

 

Program:

  9.00 óra                    Szentmise a Jánoshidáról elszármazottak emlékére

 

  9.45 óra                     A temetőben felállított emlékkő ünnepélyes átadása, megszentelése

 

10.30 - 11.00 óráig     Regisztráció, kiállítás megtekintése

 

11.00 – 12.00 óráig    Rövid kultúrműsor, közgyűlés, tájékoztatók

Molnár József HBK vezetője és Eszes Béla polgármester részéről

 

Ezt követően közös ebéd és kötetlen beszélgetés.

 

14 órától nyílt nap előzetesen már meghirdetve a helyi lakosság részére.

 

A találkozóra való jelentkezési szándékodat szeptember 15-ig jelezd és  az ebédre 3.000,-Ft/fő összeget juttass el a neked megfelelő formában:

 

-          A Takarékszövetkezetnél vezetett 69500187-10300679. számlaszám

-          Molnár Rita Polgármesteri Hivatal

-          Molnár Istvánné Jánoshida, Mező u. 7. Tel: 57/458-108. esti órákban

 

E-mail címek: molnaristvanne42@freemail.hu

                                   molnarj40@gmail.com

                                   dravuczneri@gmail.com

 

 

Jánoshida, 2017. szeptember 04.

 

 

Üdvözlettel:

 

Molnár József sk.                               

 

Szülőfalum, Jánoshida

honismereti vetélkedő nyolcadikosoknak

 

A Hidaiak Baráti Körének  vezetősége azon szándékkal vezérelve indítja el ezt a versenyt, hogy a jánoshidai iskolából kikerülő nyolcadikos tanulók minél jobban megismerjék szülőfalujukat. A szülőföldhöz, szülőfalunkhoz  való vonzódás fontos erőforrás. Nem szerethetjük azonban igazán azt, amit nem ismerünk, ezért indítjuk el ezt a vetélkedőt. irodalmi alkotásokból is tudjuk, milyen nagy jelentősége van annak, hogy valahol otthon érezhetjük magunkat. Erőt nyerhetünk mai gondjaink megoldásához elődeink küzdelmeiből és tapasztalataiból. Ráadásul a versenyen való részvétellel  fontos közösségi tevékenységhez hozzájárulhat minden résztvevő. Lokálpatriotizmus nélkül nincs igazi patriotizmus, csak úgy lehet az ember jó hazafi, ha a saját szűkebb pátriájához, szülőfalujához is érzelmek kapcsolják,  és elsősorban ott  tesz közösségéért Ez a cél vezérel bennünket, amikor hagyományt teremtve Jánoshidán elsőként idén ajánljuk fel a versenyen való részvétel lehetőségét.

Averseny három fordulóból áll:

1.      forduló: Történelmi, történeti, honismereti  kutatómunka

2.      forduló: Faluismeret, terepbejárás

3.      forduló: Esszé

 

A három forduló összesített pontszáma alapján az első három helyezett tanulót pénzjutalomban részesítjük az évzárón vagy a ballagáskor.

1.      helyezett: 10 000  Ft

2.      helyezett: 7 000 Ft

3.      helyezett: 5 000 Ft

 

A verseny szervezője és a feladatlapok összeállítója  Horváthné Szabó Katalin HBK alelnök.

 

HBK elnökség

 

 

                 

HAT-15-05-0695. számú „Szabadságharcunk a Körös mentén” pályázat keretében 2016. március 14-étől 16-áig a Jászsági Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény (Jánoshida) 7. osztálya Köröstárkányban töltött 3 napot.  16 tanuló és 3 pedagógus alkotta a csoportot.

Az iskolába érkezve, a bemutatkozás után kötetlen beszélgetés alakult ki a diákok között. Körbevezettek iskolájukban, majd egy-egy tanórába is bepillanthattunk, ahol a tankönyveket, tananyagot és a tanítási módszereket is összevethettük a nálunk tapasztaltakkal. Láthattuk az iskola szegényes felszereltségét, eszköztelenségét is. Az iskola után a református templomot mutatta be nekünk a tiszteletes. A helyi sajátosságok ismertetése után áhítatot is tartott számunkra.

Visszatérve az iskolába prospektusainkkal bemutattuk a mi templomunkat, néhány érdekességet osztottunk meg a diáktársakkal. Folytatásként eredetileg a futballpályára terveztünk sportolást, de helyette egy túra került beiktatásra, a szállás melletti hegyoldalt másztuk meg közösen.

A 2. napunk az ünnep jegyében telt. Az iskolában megtekintettük a helyi diákok műsorát, majd közös koszorúzáson vettünk részt a templom kertjében felállított kopjafánál. Közös éneklésre, verselésre is sort kerítettünk.  A délután és az este a kötetlen beszélgetéssel, játékkal, énekléssel folytatódott.

Március 16-án még rövid időre ismét betértünk az iskolába, majd közös beszélgetés, búcsúzkodás után elindultunk haza. A szomszéd településen egy tájházat is meglátogattunk, ahol az egykori mindennapokról kaptunk képet. Berendezési tárgyak, eszközök, népviseletek alapján képzelhettük el a 100 évvel azelőtti életet. Továbbindultunk, útközben megálltunk Nagyszalontán, ahol megtekintettük az Arany János Emlékmúzeumot. A felkészülés során már láttunk képeket a Csonka-toronyról, a parkban található, történelmi hőseinket ábrázoló szobrokról, mindezeket most eredetiben is megcsodálhattuk. Felidéztük az irodalomórán tanultakat is Arany János életéről. Hazautazásunk során mindannyian sajnáltuk, hogy ilyen gyorsan eltelt ez a 3 nap, felidéztük élményeinket, és már várjuk az újabb találkozást.                  

 

  ,

Újra együtt voltunk 

Korábbi írásomban Jánoshidához való kötődésemet a fához és annak gyökérzetéhez hasonlítottam. Most is Illyés Gyula egyik idézete jár a fejemben, mely szerint „a szél kihívásaira a fa gyökérzetével válaszol”. A gyökerek megfognak, összetartanak bennünket.

Az évente megrendezésre kerülő Hidaiak Baráti Körének találkozóján kapcsolódunk mi is újra össze. Rég nem látott barátok, ismerősök, osztálytársak, valahai szomszédok látják újra egymást.
Ezen az összejövetelen a mindannyiunk lelkébe beágyazott dalokkal emlékeztünk, melyet az Asszonykórus és a Kamarakórus segített felidézni. 
Többeket megihletett a falu szeretete, akik versekkel készültek erre az alkalomra. Amikor meghallottuk őket, mindenki egyre gondolt: igen, én is ezt érzem! Köszönjük!

A szívet melengető zongorajátékot és az operettrészleteket is örömmel fogadtuk.

A köszöntők és a műsor után a közgyűlés vette kezdetét, melyen a HBK elnöke ismertette a 2013. év eseményeit, elért eredményeit, valamint felhívta figyelmünket a jövőbeli tervekre.

Őt a polgármester Úr beszámolója követte, melyben a falu társadalmi életéről, az anyagi beruházásokról, fejlesztésekről beszélt.
Nagyon szép eredmények születtek. Minden elismerés ezért, főleg annak tudatában, hogy évről-évre egyre több a tennivaló. (Írásban is megkaptuk az Önkormányzat 2010-2014 évi ciklus során végzett tevékenységéről szóló beszámolót. Köszönjük!)

A falu vezetése lendülettel, szívvel-lélekkel dolgozik, irányít. Ezt tapasztalja minden idelátogató, ha végigsétál a falu utcáin. Látható, hogy az utóbbi időben mennyi pozitív változás történt. Felemelő érzés volt megtapasztalni a Hidaiak körében az összetartozást és a tenni akarást.

A délelőtti programokat finom ebéd zárta, majd megtekinthettük a tótkéri emlékhelyet, a Babamúzeumot, a Faluházat és a Sportpályát.

Minden támogatónak, szervezőnek és közreműködőnek elismerésünket és köszönetünket szeretnénk kifejezni, amiért ismét ilyen színvonalasan megszervezték a Hidaiak Baráti Körének találkozóját.

Újra és újra megfogalmazódik bennünk a közös vágy: legyen mindenki büszke arra, hogy jánoshidai. Ezt szeretnénk

Fekete Jánosné 
(Túri Borbála Monorról)

                       Eszes Béla, Jánoshida polgármestere részére a Magyar Ezüst Érdemkereszt Polgári Tagozatát adományozta Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából köztársasági elnöki kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket adott át. Az ünnepségen elhangzottak szerint Eszes Béla a közszolgálatban hosszú időn át színvonalasan végzett munkája, valamint Jánoshida község polgárai érdekében végzett tevékenysége elismeréséül részesült a megtisztelő kitüntetésben, melyhez ezúton is gratulálunk!

 

 

                        

 

A Hidaiak Baráti Körének éves közgyűléséről…

A HBK szeptember 21-én, szombaton tartotta közgyűlését a Faluházban.
A kiküldött meghívókra szép számmal megjelentek a községben lakó és elszármazott egyesületi tagok. A közgyűlés előtt a helyi óvoda és iskola gyermekei mutattak be egy-egy kis zenés-táncos műsort. Molnár József, az egyesület elnöke örömmel jelentette be, hogy a közgyűlés határozatképes és elkezdheti munkáját.
Elsőként bemutatta az egyesület címerének két változatát, és kérte, hogy a közgyűlés szavazzon, melyik változatot fogadja el. A jelenlévők nagy többsége a színében kék-fehér dominanciájú változatot támogatta, ez lesz tehát a HBK hivatalos címere.
Az elnök úr a továbbiakban ismertette, hogy az elmúlt évben milyen feladatokat teljesített az egyesület, illetve a vezetőség. Fontos feladatként jelölte meg, hogy növekedjen a taglétszám és ezen belül is a fiatalok aránya, hiszen ők fogják tovább vinni az egyesület munkáját.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyesületet anyagilag támogatja a „ Jánoshida Községért Közalapítvány” amelyet viszont a tagság, a község lakossága, illetve az elszármazottak, az adójuk egy százalékával támogathatnak.
Ismertette, hogy szoros kapcsolatot tart fenn az elnökség a jászsági települések baráti egyesületeivel is. Ennek kapcsán ebben az évben a Fényszaruiak Baráti Egyesülete adott ki egy könyvet, amelyben ismertetik a Jászságban működő baráti egyesületek munkáját, köztük a HBK munkáját is . Ezt a könyvet meg is vásárolhatták a jelenlévők.
Ugyancsak jó együttműködésre törekszik a Jánoshidán működő egyéb civil szervezetekkel, mint pl. az „Ez a hely a tiéd” civil szervezettel, amely jelentős tettet vitt végbe a kastély előtti tér kialakításával. Civil összefogással megszépült ez a tér, és felavatásra került az az emléktábla, amely hirdeti, hogy ezen túl a tér neve Sebestyén Albert tér.
Megköszönte mindenkinek a munkáját, akik segítettek és lehetővé tették a közgyűlés ilyen színvonalú megrendezését.
A civil összefogás eredményességéről szólt Kajos Gábor, aki sokat tett a tér kialakítása érdekében.
Jelen volt a közgyűlésen Eszes Béla – községünk polgármestere, aki a hagyományoknak megfelelően beszámolt a község egy éves fejlődéséről az elvégzett feladatokról, illetve a jelenleg is folyó beruházásokról, mint a belvíz elvezetés, valamint a szennyvíz hálózat építéséről. Ugyancsak szólt a jövő évi feladatokról, a község önellátását segítő beruházásokról /malom, juhállomány beállítása, fejlesztése/. Ha mindezek a beruházások befejeződnek, valóban egy európai színvonalú település lesz Jánoshida. A tagság örömmel nyugtázta a község fejlődését.
A közgyűlés ideje alatt az érdeklődők megtekinthették a jánoshidai, illetve elszármazottak kézműves, - művészi színvonalú termékeinek kiállítását a Faluház előterében, melynek megnyitójához egy saját versemmel járultam hozzá .
A közgyűlés hivatalos részének befejeztével a jelenlévők elfogyasztották az ebédet, melynek jó hangulatához, /némi borocska mellett/ Fehér Endre és zenekara is hozzájárult.
Az ebéd után két program várta az érdeklődőket, megtekintették az új Sebestyén Albert teret, valamint a Deák Ferenc utcában található helytörténeti gyűjteményt, tájházat. Sokaknak a gyerekkori szoba emléke tárult elő, és volt aki nosztalgiából még a „suckóba” is befeküdt.
Visszatérve a Faluházba, a cigányzene mellett baráti beszélgetésekre, nótázásokra került sor, úgy tűnt, mindenki jól érezte magát itthon – Jánoshidán

Zámbori János
emeritus jászkapitány

 

 

Mi újság a Hidaiak Baráti Körének háza táján?

Tisztelt Olvasó! Tisztelt Barátaink!

Néhány gondolatban szeretnék számot adni az igen rövid szervezeti múltunk történéseiből. Tevékenységünket a közgyülésünk által elfogadott alapszabály határozza meg.Annak szellemében szerveztünk eddig már két elszármazotti találkozót és az utóbbihoz kapcsolódóan egy színvonalas képzőművészeti kiállítást is. Sajnos ez nagyon rövid ideig volt látható és a vendéglátással elfoglalt hidaiak nem nagyon tudták megnézni.

A baráti körünk jó kapcsolatot ápol és tart fenn a Jászság többi hasonló civil szervezeteivel. Az elmúlt év októberében tartottuk a Jász Baráti Társaságok Vezetőinek VIII.Fórumát Jászágón, az idén soron következőt pedig Jászkiséren. Ezeken a fórumokon kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a programjainkról és teljesitményeinkről. Egy ilyen fórumon fogalmazódott meg az igény arra, hogy jelenjen meg egy könyv, amely a Jászság összes civil szervezeteit tartalmazza illetve bemutatja azokat. A könyv elkészült, a koordinálást, szerkesztést Tóth Tibor a FÉBE elnöke végezte el, sőt a bemutatására is Jászfényszarun került sor 2013 május 6-án a Redemtio 268. évfordulóján. A könyv cime—melyben természetesen a HBK is szerepel:JÁSZSÁGI LOKÁLPATRIÓTA KÖZÖSSÉGEK TEVÉKENYSÉGE..

Bekapcsolódtunk a Varga Antal által szervezett jótékonysági est meghivóinak továbbitásában, az elszármazottak felé.

Nagy örömünkre szolgált, hogy lehetőséget kaptunk a kastély előtt kialakitásra kerülő tér elnevezésének szavazásos úton történő eldöntésében.A vidéken élő tagjaink interneten küldték el szavazataikat, melyeket az önkormányzathoz továbbitottunk.Lelkes támogatói voltunk, vagyunk a park kialakitásának, melyhez támogatást biztositottunk a díszfák beszerzéséhez, ugyanakkor tagjaink a szervezésben, de a kivitelezésben is aktivan kivették a részüket. Ezen akció kapcsán sikerült kapcsolatot teremteni Kajos Gáborral, és általa, a mögötte álló lokálpatrióta közösséggel is. Kölcsönösen megismertük egymás célkitűzéseit, törekvéseit. Szerencsére ezek az elképzelések több ponton fedik egymást.Tehát az eredményes együttműködésnek—a község javára—van esélye.

Terveinkről: az idén az elszármazotti találkozót szeptember 14-én tartjuk, mivel a tagság döntő része elszármazott, igy a közgyülésünket is ekkorra időzitjük. A közgyűlés egyik feladata lesz a tervezetben elkészűlt HBK cimer elfogadása.Véleményünk szerint a tervezet a Jánoshidára jellemző legfontosabb dolgokat tartalmazza /Zagyva, híd, fa, kék szín/, ugyanakkor utal a Baráti Kör legfontosabb momentumára, az összetartozásra. Megnyugtató, hogy a jegyző asszony autentikus véleménye szerint megfelel a helyi jogszabályokban leirtaknak, tehát jóváhagyás után, használatban vehető. Mellékletben –mivel fekete-fehér—csak a formája látható, de a honlapunkon vagy a facebook oldalunkon szinesben látható és véleményezhető. Az eddigi vélemények azt részesitették előnyben, amelyik szinezése döntöen kék.

Terveink között szerepel a szeptemberi találkozó kapcsán egy kézimunka kiállítás megrendezése is. Szeretnénk, ha tagjaink sorában a jövőt illetően még több helyi lakos kapcsolódna be.Nem várunk nagy dolgokat tagjainktól, csak annyit, hogy segítse törekvéseinket amelyek a falu javát szolgálják.Elég csak egy kicsivel többet tenni Jánoshidáért, és ez a élet minden területén lehetséges.Kérünk és várunk minden jószándékú ötletet, javaslatot—ezt bárki megteheti—az internetes kapcsolatainkon vagy levélben.Mi nyitottak vagyunk minden értelmes ötletre.